071-2036044
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

 Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie. De klachtenregeling vindt u op de website van SCOL. Wij wijzen u graag op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van het document.

Medisch handelen

In het Protocol Medisch Handelen worden de richtlijnen beschreven over hoe de school handelt in situatie van ziekte, het verstrekken van medicijnen en medische handelingen. Uitgangspunt van het protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen. 

Medezeggenschapsraad

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Astronaut vindt u in ons MR-reglement.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Wij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders en van leerlingen? Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Formulier vrijstelling schoolbezoek. De aanvraag dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur uiterlijk vier weken voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan vier weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11g), dient u, als u deze vrijstelling niet van te voren aan kon vragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan mee te delen.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel
  • Marketing
  • Social

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

Deze website gebruikt cookies die afkomstig zijn van sociale media platformen. Door het geven van toestemming, kan het voorkomen dat uw internetgedrag door deze sociale media platformen bijgehouden wordt.